Toplam Yükleme : 10.660.884

WinPatrol v8.1.2.0

WinPatrol v8.1.2.0 Resmi
  • Boyutu:197 Kb.
  • Üretici:Prozexis
  • Tarih:27.02.2005
  • Bu Hafta: 54
  • Toplam:4.307
%100 İndirin
Aciklama:
Bu programla artyk Windows'unuzda sizden habersiz hiç bir ?ey olmayacak... Program Sistem Ba?langycyny, Ynternet Çerezlerini, Ynternet Eklentilerini, Ynternet Tarayycy Yardymcylaryny, Aktif Y?lemleri, Zamanlanmy? Görevleri, Windows Hizmetlerini, Dosya Türlerini vb. her ?eyi takip ediyor ve en ufak bir de?i?iklikte size bildiriyor... Böylece Ynternet Explorer'a istemedi?iniz bir ?ey (arty bir toolbar gibi) eklenmiyor, Ynternet Explorer ana sayfanyz vb. ikide bir de de?i?tirilemiyor, Sizden habersiz Windows ile birlikte otomatik ba?layan programlardan sadece sizin izin verdikleriniz çaly?yyor ve her hangi bir de?i?iklikte anynda size bildiriliyor, Ystemedi?iniz uygulamalaryn ikide birde dosya ili?kilendirmelerini de?i?tirmesi engelleniyor böylece sadece sizin istedi?iniz programlarla dosyalarynyz açylyyor, Ynternetten gelen istenmeyen zararly çerezleri engelliyor ve daha bir sürü artysy var... Program kendi küçük olmasyna ra?men çok büyük i?ler ba?aryyor... Programcynyn Scotty adyny verdi?i bir köpekçik olarak sistem saatinin bulundu?u Sistem Tepsisine yerle?iyor ve bu sevimli köpekçik Scotty her hangi bir de?i?iklikte havlayarak sizi bilgilendiriyor.... Lütfen bu yamayy orjinal programynyzla ayny dizine (varsayylan olarak C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol) yükleyin...


Bu yamanın çalışması için sisteminizde WinPatrol v8.1.2.0'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce WinPatrol v8.1.2.0 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra WinPatrol v8.1.2.0 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.