Toplam Yükleme : 10.662.227

Agnitum Outpost Firewall Pro v2.5.375.4822(374)

Agnitum Outpost Firewall P Resmi
  • Boyutu:105 Kb.
  • Üretici:Prozexis
  • Tarih:03.03.2005
  • Bu Hafta: 62
  • Toplam:6.555
%100 İndirin
Aciklama:
En iyi güvenlik duvary programlaryndan biri olan bu program ile di?er güvenlik duvarlarynyn yapty?y her i?i yapyyor: 1- Gelen ve giden veri paketlerini kontrol etmek... 2- Web sayfalaryndaki reklam ve di?er ActiveX vb. eklentileri engelleyebiliyor... 3- Emailiniz için gelen ve giden mail güvenlik korumasy sa?lyyor... 4- Kullanylan portlary kontrol edebiliyor ve her hangi bir saldyryda sizi uyararak. bu portlary anynda kapatabiliyor.... 5- Bilgisayarynyzda kurlu programlaryn Internete eri?mesine izin vermek engellemek gibi ayarlary yapabiliyorsunuz... 6- Trojan vb. zararly yazylymlary otomatik olarak saptayabilir ve engelleyebilirsiniz... ve daha bir çok tüm güvenlik duvarlarynda olan özellikler.... Agnitum Outpost'un di?er Güvenlik Duvarlaryndan (Firewall) farky ise ?u noktada ortaya çykyyor: Injection Attack.... Peki nedir bu Injection Attack Bunu ?öyle açyklayabiliriz: Kimi zararly programlar internete eri?mek için sizin güvendi?iniz ve internet eri?imine izin verdi?iniz programlary kullanarak sanki o programlar internete eri?iyortmu? gibi gösterilerek internete eri?ebilen programlardyr... Örnek olarak siz diyelim ki Microsoft Word programynyn internete eri?mesine izin verdiniz... Y?te bu zararly programlarda (trojan vb.) Word programynyn dosyalaryny vb. kullanarak Güvenlik Duvarynyzyn (ki o anda hiç bir ?ekilde Word programyny kullanyyor olmady?ynyz halde) Word programynyn internete eri?mek istedi?i ve bu programa izin verip vermeyece?inizi soran bir mesaj vermesini sa?lyyor.... Do?al olarak siz Microsoft Word programyna güvendi?iniz ve bu programyn ne oldu?unu bildi?iniz için internet eri?imine izin veriyorsunuz... Ayny zamanda e?er Word programynyn internet eri?imine kalycy olarak izin verdiyseniz Güvenlik Duvarynyz hiç bir uyary dahi göstermeyebilir... Böylece o zararly program kendisini Word programy olarak göstererek Güvenlik Duvarynyzy kandyrarak internete eri?ebilir... Y?te di?er Güvenlik Duvary (Firewall) programlarynyn saptayamady?y bu özelli?i (Tiny Personal Firewall hariç) Agnitum Outpost programy saptyyor ve bilinen bir programa kalycy olarak izn vermi? olsanyz dahi ve o program aktif olarak o anda çaly?yyor olsun olmasyn, bu tip zararly programlaryn güvendi?piniz programyn hangi dosyalaryny kullanarak internete eri?meye çaly?ty?yny gösteriyor ve böylece siz onlary engelleyebilirsiniz...Ayryca Web güvenli?i sayesinde, Ynternette gezerken gezdi?iniz tüm sitelerin popuplaryny reklamlaryny vb. engelleyebilir ve o sitede zararly bir kod vb. varsa bunlary engelleyebilir....Size tavsiyem bu programy henüz denemediyseniz bir an önce deneyin... Lütfen bu yamayy orjinal programynyzla ayny dizine (varsayylan olarak C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall) yükleyin.. Ayryca artyk Agnitum Outpost Firewall'a ek özellikler katan kimi Plug_yn'leri de Türkçe Kullanabilirsiniz... - BlocPost Plug-In: Bu Plug-In ile güvenilmeyen IP'leri komple engelleyebilirsiniz, ayryca bu plugin engellenen paketlerin bir günlü?ünü tutar ve bu paketleri yönetmenizi sa?lar... Lütfen bu plugin yamasyny kurmak için öncelikle Block Post pluginini yükleyin... Daha sonra bu yamayy, plugini kurdu?unu klasöre (varsayylan olarak C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\Blockpost) yükleyin... 2- HTTP Log Plug-In: Bu Plug-In ile güvenilmeyen gezilen HTTP lerde yapylan istek ve yanytlaryn bir günlü?ü tutulur ve bunlary kontrol edebilirsiniz.. Lütfen bu plugin yamasyny kurmak için öncelikle Block Post pluginini yükleyin... Daha sonra bu yamayy plugini yükledi?iniz klasöre (varsayylan olarak C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\HTTPLog) yükleyin... 3- TraffLed Plug-In: Bu Plug-In ile ZoneAlarm'da oldu?u gibi Sistem saatinizin oldu?u System Tray bölgesine küçük bir simge görüntüleniyor ve veri trafi?ini yanyp sönen y?yklarla görebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz.... Lütfen bu plugin yamasyny kurmak için öncelikle TraffLed pluginini yükleyin... Daha sonra bu yamayy, plugini kurdu?unu klasöre (varsayylan olarak C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\TraffLed) yükleyin... Agnitum Outpost Firewall Pro v2.5 Türkçe Yamayy sisteminize (varsayylan olarak C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall) yükledikten sonra bilgisayar ekranynyn sa? alt kö?esindeki sistem saatinin bulundu?u Sistem Tepsisinden Agnitum Outpost simgesine çift tyklayarak açylan Penceredeki menülerden View menüsüne tyklayarak Language-German seçiniz... Daha sonra programy tamamen kapatyp çykarak tekrar ba?latyn... Program artyk Türkçe... Kolay gelsin... Programyn Pluginlerini kendi sitesinden bu Pluginlerin TR yamalaryny da http://prozexis.turkceyama.net adresinden indirebilirsiniz...


Bu yamanın çalışması için sisteminizde Agnitum Outpost Firewall Pro v2.5.375.4822(374)'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce Agnitum Outpost Firewall Pro v2.5.375.4822(374) 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra Agnitum Outpost Firewall Pro v2.5.375.4822(374) Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.