Toplam Yükleme : 10.661.228

ISOpen v3.2.4

ISOpen v3.2.4 Resmi
  • Boyutu:105 Kb.
  • Üretici:Prozexis
  • Tarih:25.02.2005
  • Bu Hafta: 54
  • Toplam:2.874
%100 İndirin
Aciklama:
ISOpen bir CDROM imajy yardymcy aracydyr. ISOpen ISO, BIN, CUE, IMG, CCD, NRG, CIF, MDF, CDI, C2D, BWI, VaporCD, PDI, MD1, XA, CMI tipindeki imaj dosyalaryny çykartabilir, birbirine dönü?türebilir, CD'ye yazabilir... (ISOpen AUDIO imaj dosyalaryny da olu?turabilir) - Tüm CDROM imajlaryny ISO veya NRG formatynda dönü?türebilir! - ISO formatyny Bin/Cue formatyna dönü?türebilir! - Tüm bu formatlary olu?turabilir, çykartabilir ve CD'ye yazabilir! - CDROM veya DVD'lerinizden payla?mak için veya kaydetmek için ISO, Bin/Cue veya NRG imajlary olu?turabilirsiniz... - Tüm imaj dosyalaryny desteklenen tüm formatlara dönü?türebilirsiniz... - Sabit diskinizdeki dosya ve dizinlerden kendi imaj dosyalarynyzy (ISO, NRG) olu?turabilirsiniz... - Sabit diskinizdeki WAV ve MP3 dosyalarynyzdan AUDIO imaj dosyalary olu?turabilirsiniz... - Audio imajlaryndan (WAV biçimindeki) tüm Audio Track'lerini (parçalaryny) çykartabilirsiniz... - ISOpen tüm veri imajy formatlaryny CD'ye yazabilir! Yazmak için onlary dönü?türmeniz gerekmez! Lütfen bu yamayy ISOPen programynyzyn kurulu oldu?u dizindeki Lang klasörüne yükleyin (varsayylan olarak C:\Program Files\ISOpen\Lang)... Daha sonra E?er Kurulum dilini de?i?tirmediyseniz Program otomatikman Türkçe Olarak ba?layacaktyr... Kurulum dilinde Yngilizce'den farkly bir dil seçtiyseniz; programy ba?lattyktan sonra Options-Language menüsünden English (Yngilizce'yi) seçin... NOT: Yama tarafymdan üreticiye de gönderilmi? olup bundan sonraki sürümleri (?u anda) Türkçe dil deste?i dahil olarak gelmektedir... Bu yüzden bu yamayy sadece programy daha önceden indirip sisteminize yüklediyseniz kullanyn... Aksi taktirde Türkçe Dil Destekli yeni sürüm orjinal programy a?a?ydaki adresinden indirebilirsiniz...


Bu yamanın çalışması için sisteminizde ISOpen v3.2.4'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce ISOpen v3.2.4 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra ISOpen v3.2.4 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.