Toplam Yükleme : 10.664.710

TuneUp Utilities 2007 Türkçe

TuneUp Utilities 2007 Türk Resmi
  • Boyutu:15057 Kb.
  • Üretici:Warezon
  • Tarih:26.06.2007
  • Bu Hafta: 57
  • Toplam:12.258
%100 İndirin
Aciklama:
TuneUp Utilities adly Türkçe Yamayy sizin için güncelledik. Programla ile uyumlu olan yamayy tek bir dosyada birle?tirdik. Tamamen Türkçe olarak indirebilirsiniz. Tuneup Utilities, bir performans ayarlama programydyr. Ki?isel bilgisayarynyzy en yüksek seviyede performansa kavu?turmak için kullanabilece?iniz kullany?ly bir uygulamadyr. Program sayesinde ileri düzeyde bilgisayar bilmenize gerek kalmadan sisteminizi çok daha verimli kullanabiliyorsunuz. Windows'unuza rahat bir nefes aldyrmak için, webde hyzynyzy artyrmak, geri dönü?üm kutusunu rahatlykla temizleyebilmek için kullanabilece?iniz faydaly bir program.
Program genelde donanymsal olarak geri kalan bilgisayarlar için uygundur. Mesela ekran kartynyz sisteminizin grafiksel isteklerine cevap veremiyorsa bu programy kullanarak o grafikleri ekran kartynyza göre ayarlayabilirsiniz. Yçerisindeki DiskCleaner ve RegistryCleaner gibi ek araçlar sayesinde bilgisayarynyzyn diskini ve kayyt defterini düzenleyebilir ve temizleyebilirsiniz. En çok fayda sa?layan da bunlardyr.
Sisteminize kurulu olan programlary ve eklentileri kaldyramyyorsanyz içerisindeki Uninstall Manager özelli?i sayesinde bu sorunu da halledebilirsiniz.
Program sayesinde Windows tamamen sizin kontrolünüzde çaly?yyor. StartUp Manager eklentisi sayesinde Windows açylyrken çaly?masy gereken programlary ayarlayabilirsiniz. E?er Windows hakkynda geni? bir bilgiye sahipseniz kayyt defterini de bu program sayesinde düzenleyebilirsiniz.
E?er bunlaryn hepsiyle tek tek u?ra?mak istemiyorsanyz programy açty?ynyzda bütün i?lemleri devreye sokan 1-Click özelli?i bulunmakta. Bu özellik sayesinde yukaryda sayylan i?lemleri program bir seferde yapabilir.
Programyn son sürümünde Mozilla Firefox tarayycysyny da hyzlandyrabilirsiniz.
Programyn size sa?lady?y avantajlar ise ?öyle:
# Windows'un masaüstünü tamamen kontrol altyna alabilirsiniz.
# Gereksiz dosyalardan ve kysayollardan tamamen kurtulabilirsiniz.
# Yçerisindeki araçlar sayesinde sisteminizi gözle görülür ?ekilde hyzlandyrabilirsiniz.
# Ynternet ba?lantynyzy istedi?iniz gibi yapylandyrabilir ve hyzlandyrabilirsiniz.
# Kayyt defterini düzenleyebilirsiniz.
# Geçici hafyzayy (RAM) temizleterek daha fazla i?lem yaptyrabilirsiniz.
# Sisteminizin donanymsal ve yazylymsal bilgilerine ayryntyly bir ?ekilde ula?abilirsiniz.
# Yanly?lykla sildi?iniz dosyalary geri getirebilirsiniz.
# Güvenli?inizi tehlikeye sokacak tüm bilgileri sisteminizden kaldyrabilirsiniz.


Bu yamanın çalışması için sisteminizde TuneUp Utilities 2007 'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce TuneUp Utilities 2007 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra TuneUp Utilities 2007 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.