Toplam Yükleme : 10.658.749

Kaspersky Internet Security 7.0

Kaspersky Internet Securit Resmi
  • Boyutu:2300 Kb.
  • Üretici:Yunus YETGYN
  • Tarih:31.05.2007
  • Bu Hafta: 41
  • Toplam:8.615
%100 İndirin
Aciklama:
Kaspersky Lab, ev kullanycylaryny çevrimiçi ortamdaki güvenlik tehlikelerine kar?y koruyan, Kaspersky Anti-Virus 7.0 ve Kaspersky Internet Security 7.0 adly yedinci nesil güvenlik ürünlerinin halka açyk beta sürümlerini yayynlyyor.

Bu yeni ürünler, 2006’nyn baharynda piyasaya sürülen ve etkinlikleri, güvenilirlikleri ve kullanycy dostu arayüzleriyle tanynan Kaspersky Anti-Virus 6.0 ve Kaspersky Internet Security 6.0’y destekleyen teknolojiyi esas alarak geli?tirilmi?tir.

Kaspersky Anti-Virus 7.0 ve Kaspersky Internet Security 7.0, 6.0 serisi ürünlerin sahip oldu?u avantajlaryn hepsini sunarken, içerdikleri en son teknolojiyle performansy daha da üst seviyelere ta?ymaktadyr. Bu yeni ürünler ayryca daha kullanycy dostu bir arayüz de içermektedir.

Yedinci nesil ürünlerde yer alan belli ba?ly iyile?tirmelerden biri de zaten ürünlerde var olan proaktif savunma modülünün de yardymyyla sonuca deneme-yanylma yöntemiyle en kysa sürede varan güçlü bir analiz programynyn, davrany?laryny inceleyerek henüz bilinmeyen zararly programlary bile tespit edebilmesi ve sistemlerden kaldyrabiliyor olmasydyr. Bunun anlamy da sürüm 7.0’da yer alan ev kullanycylary için geli?tirilen ve tehlikeleri klasik ?ekilde imza esasly tespit etme yöntemini de içeren ürünlerin bilinen ve bilinmeyen her tür zararly programlara kar?y üç katmanly koruma sa?lyyor olmasydyr. Bu çok katmanly koruma sistemi, benzersiz oldu?u kadar ev kullanycylarynyn da rakipsiz bir koruma altynda kendilerini güvence altynda hissetmelerini sa?lyyor.

Çevrimiçi ortamdaki her tür tehdide kar?y ev kullanycylaryny koruyan entegre bir çözüm niteli?indeki Kaspersky Internet Security 7.0 ayryca fonksiyonalitesini ve koruma özelliklerini önemli ölçüde geli?tiren bir dizi iyile?tirme de içeriyor. Bünyesinde yazylary analiz edebilen bir programyn yanysyra yasaklanan web adreslerini kara listeye de alan yeni Ebeveyn Kontrolü modülü, anne ve babalaryn çocuklarynyn Internet sörflerini kontrol edebilmesine olanak sa?lyyor, yani ?iddet, pornografi ve uyu?turucu propagandasy yapan portallara eri?imi engelliyor. Gizli bilgileri koruyan Gizlilik Kontrolü modülü, e-posta adresleri, parolalar, banka bilgileri ve kredi karty numaralaryny da içeren hassas ki?isel bilgilerin çalynmasyny önler.

Kaspersky Internet Security 7.0’yn sundu?u fonksiyonlar ve koruma önemli ölçüde geli?mi? olmasyna ra?men ürünü yönetmek, eskisinden çok daha kolay ve hatta deneyimsiz kullanycylar için bile ürünü yüklemek oldukça kolay olacak.

Kaspersky Anti-Virus 7.0 ve Kaspersky Internet Security 7.0, Microsoft Windows Vista dü?ünülerek geli?tirilmi? olup i?letim sisteminin 32-bit ve 64-bit sürümleriyle de uyumludur. Ürünleri a?a?ydaki adreslerden indirebilirsiniz.


Bu yamanın çalışması için sisteminizde Kaspersky Internet Security 7.0'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce Kaspersky Internet Security 7.0 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra Kaspersky Internet Security 7.0 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.