Toplam Yükleme : 10.657.634

Total Video Converter 3.10

Total Video Converter 3.10 Resmi
  • Boyutu:1039 Kb.
  • Üretici:MURAT ?AHBAZ
  • Tarih:30.05.2007
  • Bu Hafta: 54
  • Toplam:8.509
%100 İndirin
Aciklama:
Total Video Converter 3.10 programy ile filmlerinizi flash gif ve di?er formatlara çevirebilir, filmlerinizdeki sesleri ayry birer mp3 dosyasy halinde çykartabilirsiniz. Total Video Converter ile;

Her çesit video dosyasyny mobil video veya ses dosyalaryna (MP4, 3GP, XVid, DivX, MPEG4, AVI, AMR ses formaty) çevirebilir.

3GP, MP4, PSP, iPod, SWF, FLV, DVD, VCD, AVI, XVid, DivX ve MPEG4 formatly video dosyalaryny birbirine çevirebilir.

MPEG formatly video dosyalaryny DVD, SVCD, VCD formatly video dosyalaryna dönü?türebilir, ve daha birçok dönü?türme i?lemi yapabilirsiniz. Son zamanlaryn popüler sitelerinden biri olan yotube sitesinde izledi?iniz .flv uzantylyly görüntüleri di?er video formatlaryna dönü?türebilisiniz.


Yazylymyn okuyabildi?i formatlar :

Video formatlary:
Rmvb (.rm,.rmvb)
MPEG4 (.mp4)
3gp (.3gp, 3g2)
Game Psp (.psp)
MPEG1 (.mpg, mpeg)
MPEG2 PS (.mpg, mpeg, vob)
MPEG2 TS (DVB Transport Stream)
Ms ASF (.asf, .wmv)
Ms AVI (.avi)
Macromedia Flash Video FLV (.flv)
Real Video (rm)
Apple Quicktime (.mov)
FLIC format (.fli, .flc)
Gif Animation (.gif)
DV (.dv)
Açylabilen Dx9 Directshow video formatlary
Ses formatlary:
CD audio (.cda)
MPEG audio (.mp3, mp2)
Ms WAV (.wav)
Ms WMA (.wma)
Real Audio (.ra)
OGG (.ogg)
Amr audio (.amr)
AC3 (.ac3)
SUN AU format (.au)
Ses barindiran Macromedia Flash (.swf)
Açylabilen Dx9 Directshow ses formatlary
Oyun video formatlary:
(.4xm)
Playstation STR
Id RoQ desteklenen oyunlar; Quake III, Jedi Knight 2 ve di?er oyunlar
Çe?itli Interplay oyunlary (Interplay MVE)
WC3 Movie
Sega Saturn konsol oyunlary (Sega FILM/CPK)
Westwood Studios'un destekledi?i formatlar (Westwood Studios VQA/AUD)
Quake II'deki format; Id Cinematic (.cin)
Sierra CD-ROM oyunlary; Sierra VMD
Sierra Online oyunlary (.sol dosyalari)
Electronic Arts Multimedia (Matroska)
Çe?itli EA Games oyunlary; WVE ve UV2 eklenti dosyalary
Nullsoft Video (NSV) formaty
Yazylymyn i?lem yapabildi?i formatlar:
Video formatlary:
MPEG4 (.mp4)
3gp (.3gp, 3g2)
Game Psp (.psp)
MPEG1 (.mpg, mpeg)
NTSC, PAL DVD mpeg
NTSC, PAL SVCD mpeg
NTSC, PAL VCD mpeg
Ms Mpeg4 AVI (.avi)
Divx AVI (.avi)
Xvid AVI (.avi)
H264 AVI (.avi)
Mjpeg AVI (.avi)
HuffYUV AVI (.avi)
Swf Video (.swf)
Flv Video (.flv)
Gif Animation (.gif)
Mpeg4 Mov (.mov)
Apple Quicktime (.mov)
FLIC format (.fli, .flc)
Gif Animation (.gif)
DV (.dv)
Ses formatlary:
MPEG audio (.mp3, mp2)
Ms WAV (.wav)
Ms WMA (.wma)
OGG (.ogg)
Amr audio (.amr)
AC3 (.ac3)
SUN AU format (.au)
m4a (mp4 audio)
Yazylym yalnyzca Windows 2000/XP/2003 i?letim sistemlerini desteklemektedir.

Yamanyn Kurulumu:

Yamayy kurmaya ba?lamadan önce Total Video Converter 3.10 programyny tamamen kapatmalysynyz. Programyn arka planda çaly?mady?yndan emin olmalysynyz. Yamayy Total Video Converter 3.10 pro?ramyny kurdu?unuz dizine kurmalysynyz. Varsayylan olarak bu yama C:\Program Files\Total Video Converter klasörüne kurulacaktyr. E?er siz programy farkly bir klasöre kurmu?sanyz, yamanyn kurulumu syrasynda Gözat... butonuna tyklayarak programy kurdu?unuz dizini seçiniz ve kurulumu tamamlayynyz.


Bu yamanın çalışması için sisteminizde Total Video Converter 3.10'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce Total Video Converter 3.10 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra Total Video Converter 3.10 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.