Toplam Yükleme : 10.658.748

Virtual Dj (Tüm Versiyonlar) Türkçe Yama

Virtual Dj (Tüm Versiyonla Resmi
  • Boyutu:5428 Kb.
  • Üretici:Dj Clup Gökan ATYK
  • Tarih:30.05.2007
  • Bu Hafta: 557
  • Toplam:22.537
%100 İndirin
Aciklama:
Virtual DJ, profesyonelce bir Dj'lik yapmayy amaçlayan ki?iler için hazyrlanmy? MP3 mix'leme programydyr. DJ olan veya bu i?le ilgilenen ki?ilerin bakmasy ve arastyryp kendisini geli?tirmesi gereken bir program. Yçerisinde bir çok hazyr ses efekt bulunmaktadyr.
Kullanymy kolay ve ara yüzü gayet ho? görünümü geli?mi? ?ekilde hazyrlanmy?tyr. virtualdj programy MP3 ve WAV dosyalaryny desteklemekle beraber pek çok ses efektiyle birlikte gelmektedir. Birden çok ses karty ile çaky?madan birbirinden farkly sesler çykartarak kullanabilme özelli?i vardyr. Skin (Arayüz) ekleme ve güncelleme özelli?i de vardyr.
Yamayy kurmaya ba?lamadan önce Virtual Dj programyny tamamen kapatmalysynyz. Programyn arka planda çaly?mady?yndan emin olmalysynyz. programyn varsayylan dizine kendy kuruldugu dizindir farkly bir dizine kurduysanyz yolu kendiniz belirtinizd


Bu yamanın çalışması için sisteminizde Virtual Dj (Tüm Versiyonlar) 'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce Virtual Dj (Tüm Versiyonlar) 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra Virtual Dj (Tüm Versiyonlar) Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.