Toplam Yükleme : 10.710.581

Limewire 4.13 Türkçe

  • Boyutu:229 Kb.
  • Üretici:Musa Dilek
  • Tarih:12.06.2007
  • Bu Hafta: 91
  • Toplam:11.944
%100 İndirin
Aciklama:
LimeWire Basic, Gnutella a?y üzerinden kullanycylaryna hizmet veren bir dosya payla?ym yazylymydyr. Açyk kaynak kodlu bir yazylym oldu?undan tümüyle ücretsiz olarak sunulmaktadyr. Birçok farkly kategoride arama yapabilmenizi sa?lamaktadyr; ses, video, görüntü, belge ve program dosyalary. Ayryca herhangi bir kategori belirtmeden de arama yapylabilmektedir.
Yazylym özellikle ses dosyalaryny bulabilmesi ile ünlüdür. Arama yapabilmek için ses dosyasynyn, parçayy seslendirenin veya bulundu?u albümün adyny bilmeniz yeterlidir. Bilgileri uygun alanlara girdikten sonra Search(Ara) dü?mesine basmanyz gerekmektedir. Yazylym size dosyanyn bulundu?u tüm kaynaklary innDirilme sayysyna göre syralayacaktyr. En çok innDirilme yapylan kayna?yn en güvenli ve en hyzly kaynak oldu?u varsayymyna güvenebilirsiniz.
Yazylym yapty?ynyz arama sonuçlarynda dosyalaryn kalitesini, lisans durumunu, dosya biçimini, dosya boyutunu, bit oranyny ayryntyly biçimde gösterdi?inden size en uygun olan arama sonucunu seçebilirsiniz. Dosyalaryn yüklenme hyzlary kayna?yna göre de?i?mekte olup genel anlamda oldukça hyzlydyr. YnnDirdi?iniz dosyalary gruplayabilir, varsayylan olarak seçilmi? dosya innDirme dizinini iste?inize göre de?i?tirebilirsiniz.
Dahili bir medya oynatma aracyna da sahip olan LimeWire yazylymy ile daha dosyalarynyzy innDirirken oynatmaya ba?layabilirsiniz, yani ön izleme özelli?ini kullanabilirsiniz. Ayny anda birden çok arama ve yükleme de yapabilme imkanynyz bulunmaktadyr.
Birçok tema deste?i sunarak görselli?e ve kullanycy özelle?tirmesine de önem verdi?ini gösteren LimeWire yazylymyny kullanyrken ?üphesiz ki büyük zevk alacaksynyz. Yazylymyn tüm özellikleri ayryntysy ile a?a?yda anlatylmy?tyr.
Yazylymyn En Gözde 10 Özelli?i:
1. Farkly yazylymlaryn toplanmasy ile olu?turulmamy?tyr, yani tek ba?yna tümle?ik bir yazylymdyr. Yçerisinde de hiçbir casus yazylym ve reklam ajany bulundurmady?yny garanti eder.
2. Güvenlik duvaryndan - güvenlik duvaryna aktarym özelli?i ile ?u an kullanycylaryn % 60'a yakyny güvenlik duvary kullandy?yndan dosyalaryn innDirilmesi syrasynda herhangi bir güvenlik sorunu ya?ama riskiniz oldukça dü?üktür.
3. Hyzly a? ba?lantylary; yeni kullanylan UDP Host Önbellekleri ile LimeWire çaly?tyryldyktan hemen sonra, kullanycylar daha önce hyzly ba?landyklary a?lara ba?lanabilirler.
4. Uluslararasy tak ve çaly?tyr özelli?i ile; UPnP deste?ine izin verilerek daha çok arama sonucu bulunmasy ve daha hyzly yüklemeler yapylmasy sa?lanyr.
5. iTunes bütünle?mesi; Windows ve Mac kullanycylary ?imdi LimeWire'in iTunes bütünle?mesinden faydalanabilirler.
6. Creative Commons bütünle?mesi; LimeWire ?imdi bir Creative Commons Lisansy altynda lisansly OGG ve MP3 dosyalaryny tanyyabilmektedir.
7. Yenilikler Neler özelli?i; kullanycylar eklenen en yeni içerikler için a?a göz atabilir.
8. LimeWire'de yapylan aramalar ?imdi tam olarak dosyalary tanymlayan bilgileri göstermektedir.
9. Proxy deste?i; a? üzerindeki vekil kullanycylaryn da innDirme yapabilmelerine izin verilmektedir.
10. Uluslararasy arama ve gruplama için destek; kullanycylar artyk herhangi bir lisanda arama yaparak di?er yabancy kullanycylaryn yükledi?i içeriklere de ula?abilmektedir, ayryca en yakyn kaynaktan yükleme yapylabilmesi de sa?lanmaktadyr.
LimeWire Yazylymynyn Sahip Oldu?u Önemli Özellikler:
Kullanym kolayly?y. Sadece bilgisayarynyza kurun, çaly?tyryn ve arama yapmaya ba?layyn.
Dosyalary veri bilgileri ile arayabilme kabiliyeti.
Ayny anda birden fazla arama yapylabilmesini sa?layan, zarif görünümlü, çoklu arama sekmeleri arayüzü.
Ayny dosyanyn çe?itli kaynaklardan innDirilmesi ile dosyalaryn çok daha hyzly yüklenmesini sa?layan sürü yüklemesi özelli?i.
Macintosh ve Windows i?letim sistemi kullanycylary için iTunes bütünle?mesi.
Benzersiz ultrapeer teknolojisi ile kullanycylaryn ço?u için geni?bant ba?lanty gereksiniminin azalmasy.
Dosya kaynaklarynyn incelenebilmesi; ayny dosyanyn yüklü oldu?u hostlary arayabilme özelli?i. Hatta güvenlik duvary denetimi ile çaly?abilme.
Dosya verilerinin güvenli olup olmady?ynyn ö?renilebilmesini sa?layan BitZi adly sitenin deste?i. Bu özelli?i ?u ?ekilde kullanabilirsiniz; innDirmek istedi?iniz dosyanyn üzerine gelip ters tyklayyn ve Advanced(Geli?mi?) Lookup File with BitZi(BitZi ile dosyayy incele) yolunu izleyin.
Uluslararasy sürüm ile birçok yeni dile destek verilebilmesi.
Da?ytymy yapylmy? bir ba?lanty sistemi olan GWebCache a?yny kullanabilme.
?im?ek hyzy ile yükleme yapabilmek için kendili?inden yerel a?larda arama yapylabilmesi. E?er kullanycy ortak kullanylan bir a?da veya üniversite a?ynda ise di?er kullanycylardaki dosyalaryn hemen yüklenebilmesi.


Bu yamanın çalışması için sisteminizde Limewire 4.13 'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce Limewire 4.13 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra Limewire 4.13 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.