Toplam Yükleme : 10.660.987

GoldWave 4.26 Türkçe Yama

GoldWave 4.26 Türkçe Yama Resmi
  • Boyutu:7438 Kb.
  • Üretici:ProYama
  • Tarih:20.07.2007
  • Bu Hafta: 58
  • Toplam:2.433
%100 İndirin
Aciklama:
GoldWave profesyonel bir dijital ses düzenleme yazylymydyr. Yazylymy kullanarak ses dosyalaryny oynatabilir, yeniden olu?turabilir, düzenleyebilir, kaydedebilir, analiz edebilir, yeniden yapylandyrabilir veya zenginle?tirebilirsiniz.
Yazylymyn Genel Özellikleri
Bir oturumda birden fazla dosya ile çaly?abilmek için 'Çoklu Döküman Arayüzü'ne sahiptir.
Çok büyük boyutlu dosyalary düzenleyebilme: 4GB ve daha büyük boyutlu dosyalary (yalnyzca NTFS).
Yapylandyrylabilir sistem belle?i ve sabit sürücü düzenlemeleri.
Yüksek kalite: 24 bit, 192kHz
Gerçek-zamanly görsellik: çubuk grafik, dalga ?ekil grafi?i, düzey grafi?i...
Hyzly düzenleme: kes, kopyala, yapy?tyr...
Çoklu geril alma i?lem düzeyleri.
Önceden görüntüleme ve ayarlama efektleri.
Ses onarma süzgeçleri: gürültü indirgeme,
Desteklenen dosya biçimleri: WAV, MP3, OGG, AiFF, AU, VOX, MAT, SND, VOC, RAW çift verileri, metin versi ve daha fazlasy
DirectX ses eklentilerine destek.
Efekt dizilerini düzenleyebilme.
Ses CD'si Okuyucu
Toplu i?lem ve dönü?türme yapabilme.
Dosya parçalama özellikleri, kesim noktalaryny sürükleyip-yapy?tyrma ve otomatik kesim yapabilme.
Fare ile do?rudan ses dalgalaryny düzenleyebilme.
Uyarlanabilir ara. çubuklary.
Uyarlanabilir dalga renklendirmeleri.
Düzgün, dost canlysy, kolay kullanymly kullanycy arayüzü.
Birkaç dahili ula?ylabilirlik özelli?i ve klavye kysa yollary.
Mükemmel de?er.


Bu yamanın çalışması için sisteminizde GoldWave 4.26 'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce GoldWave 4.26 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra GoldWave 4.26 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.